ZPHU “Jabex” Export-Import
Jan Gańczarczyk

Siedziba firmy:
ul. Piekarska 130, 43-300 Bielsko-Biała
NIP PL 547-008-09-38


Kontakt:

Dział obsługi klienta
Sabina Macura
tel. +48 608 418 400
tel.: +48 33 815 15 40
e-mail: zamowienia@jabex.com.pl

Izabela Kozik
tel. +48 698 967 492
e-mail: zamowienia@jabex.com.pl

Dział zaopatrzenia i produkcji
Beata Kluka
tel.: + 48 698 967 492
e-mail: bkluka@jabex.com.pl

Dyrektor ds. marketingu i rozwoju
Katarzyna Piwońska
email: kpiwonska@jabex.com.pl

Kierownik sprzedaży
Krzysztof Jaworski
tel: + 48 733 661 180
email: kjaworski@jabex.com.pl

Dyrektor ds. eksportu
Tomasz Biodrowicz
tel: + 48 662 229 082
e-mail: tomasz.biodrowicz@jabex.com.pl

Specjalista ds. eksportu
Marek Mirocha
e-mail: marek.mirocha@jabex.com.pl
tel kom.: + 48 733 668 842

Dyrektor ds. produkcji
Dorota Jakóbowska
e-mail: djakobowska@jabex.com.pl

pobrane